znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Výroční schůze SDH - 30.12.2005

  Místní hasiči zhodnotili loňský rok na výroční valné hromadě, která se konala dne 30.12.2005 v sále místního pohostinství. V současné době čítá hasičský sbor 51 aktivních členů a 8 členů čestných v důchodovém věku.

  Na valné hromadě bylo přítomno 44 členů a členek, kteří vyslechli zprávy starosty, jednatele, velitele cvičných družstev a pokladníka místního sboru. V nich byla zhodnocena činnost během uplynulého roku. Nejpříjemnějším zjištěním byla skutečnost, že vloni nedošlo v naší obci ani v blízkém okolí k žádnému požáru, u kterého bychom museli zasahovat. První akcí v roce 2005 bylo pořádání tradičního hasičského bálu, který se konal 22.1. Účast byla hojná a hladký průběh i veselá nálada byla odměnou všem, kteří se na její přípravě podíleli.

  V rámci hasičského sboru fungují 3 cvičná družstva, a to družstvo starších chlapců (mužů), družstvo chlapců v dorosteneckém věku a družstvo žen. Ta se zúčastnila po domácí přípravě dvou požárních soutěží. V měsíci květnu to byla okrsková soutěž v Mečíchově, na které družstvo mladších mužů v rámci našeho okrsku zvítězilo a družstvo starších chlapců obsadilo 6.místo. Dále v červenci proběhla požární soutěž v obci Bratronice při příležitosti oslav stého výročí založení místního hasičského sboru. Zde se naše mužská družstva umístila uprostřed startovního pole s tím, že tentokrát starší chlapci předstihli své mladší kolegy. Družstvo žen obsadilo na obou soutěžích shodně velmi pěknou 2. příčku.

  Bohužel na konci léta nás postihla jedna velmi smutná zpráva. Na poslední cestě jsme se rozloučili s dlouholetým a obětavým členem místního hasičského sboru a bývalým starostou obce, panem Vojtěchem Červeným, který nás opustil ve velmi mladém věku.

  Na výroční valné hromadě dále byli přítomní seznámeni ve zprávě pokladníka se stavem finančních prostředků a s jednotlivými příjmy a výdaji během uplynulého roku. Jelikož ze zdravotních a osobních důvodů rezignovali na své funkce dosavadní velitel hasičského sboru p. Jiří Červený a dosavadní starosta p. František Šourek, proběhly doplňující mimořádné volby. Nový výbor sboru dobrovolných hasičů pracuje nyní v tomto složení: velitel p. Bohumil Kůta starší, starosta p. Ladislav Horyna, jednatel p. Eduard Cisař, pokladník p. Milan Stejskal, strojník p. Milan Zach starší, velitel cvičných družstev p. Petr Kalbáč, zástupce velitele cvičných družstev p. Milan Zach mladší, členové výboru p. Stanislav Vyžral, p. Klečka Petr, dále revizní komisi tvoří p. Štefan Kružliak, p. Stanislav Vyžral.

  Závěrem byla zhodnocena účast hasičů na dalších akcích pořádaných v naší obci a v následující diskusi vystoupil se svým příspěvkem okrskový velitel pan Josef Černý. Nastínil další úkoly v rámci požární ochrany a poděkoval místním hasičům za jejich dosavadní činnost. A to již byl úplný závěr výroční valné hromady hasičského sboru zpestřený konzumací chutného srnčího guláše, podávaného místním panem hostinským a děvčaty z cvičného družstva.