znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Udělení znaku a vlajky obci Čečelovice

     Středa 18. 3. 2013 bude navždy zapsána zlatým písmem v historii obce Čečelovice. Tento den byly totiž z rukou předsedkyně poslanecké sněmovny ČR paní Miroslavy Němcové Čečelovicím uděleny vlajka a znak. Autorem návrhu byl p. Jan Tejkl z firmy Heraldická tvorba. Slavnostní předání znaku si můžete přiblížit v přiložené videonahrávce a fotogalerii.

     Znak má tuto podobu: „V červeno-zeleně polceném štítě stříbrné snížené obloukové břevno, nad ním kosmo postavená stříbrná sekera na zlatém topůrku šikmo podložená stříbrnou kosou se zlatým kosištěm, pod ním dvojitý řecký kříž v kruhu, obojí zlaté." Obecná figura sekery představuje atribut sv. Josefa, patrona kaple v Čečelovicích. Ve spojení dvou zkřížených figur s obecnou figurou kosy připomíná figura sekery zmínku v kronice obce o založení vesnice v souvislosti se vzpourou nevolníků na panství Střela. Heroldská figura sníženého obloukového břevna vyjadřuje polohu obce na táhlém hřbetu mezi dvěma vrchy. Figura dvojitého řeckého kříže ve spojení s figurou kruhu, je symbolem středu a jako taková připomíná tradici údajného středu Evropy na katastru obce. Kříž a kruh pak mohou odkazovat také na osobu a jméno Vlaška z Kruhu (jehož erb není znám) a tím tedy na první zmínku o obci v souvislosti s platem pro církev (r..1412 Vlastěj z Kruhu daroval plat v Čečelovicích jenínskému záduší )- Vlastěj z Kruhu se připomíná mj. jako majitel Miloňovic a pocházel patrně z dnes již zaniklé vsi či dvora Kruh). Heroldská figura polcení štítu na dvě znaková pole poukazuje na historickou vazbu obce ke dvěma panstvím (panství Střela a Hoštice a panství Bratronice).

     Návrh vlajky obce představuje opakování znakové figurální kompozice: „List tvoří červená žerďová a zelená vlající část a bílý vodorovný obloukový pruh vycházející z dvanácté šestnáctiny okrajů, s vrcholem v deváté šestnáctině šířky listu. Nad pruhem kosmo postavená bílá sekera na žlutém topůrku šikmo podložená bílou kosou se žlutým kosištěm. Pod pruhem dvojitý řecký kříž v mezikruží, obojí žluté. Poměr šířky k délce je 2:3."

 

Znak obce Čečelovice                                           Vlajka obce Čečelovice

 

 

Fotografie z poslanecké sněmovny