Vysílač na vrchu Volyně

Vysílač na nedalekém vrchu Volyně