Úder blesku

Obecní náves po úderu blesku 12.5.2004