znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Povinně zveřejňované informace
(ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
1. Oficiální název
Obec Čečelovice
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.
3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce má 9 členů, kontrolní, stavební a finanční komisi
4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Čečelovice
Čečelovice 32
388 01 Blatná
383/49 40 75
obec@cecelovice.cz
www.cecelovice.cz
datová schránka: safa7wf
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
20720-291/0100
6. Identifikační číslo organizace (IČO)
475 629
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ 00475629
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Způsob zveřejňování informací
10. Příjem žádostí a dalších podání
Písemně na adrese obecního úřadu nebo osobně v úředních hodinách: úterý 19-21 hod (letní čas), 18-20 hod (zimní čas)
Způsob podávání žádostí o informace, stížností a jiných dožádání
11. Opravné prostředky
Poučení o opravných prostředcích
12. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Čečelovice
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
14. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky obce Čečelovice
Strategický plán obce Čečelovice
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání obce a obecního úřadu
Vyhláška č.1/2018 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č.18/12/2014 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jednací řád obecního zastupitelstva obce Čečelovice
Vyhláška č.1/2004 o zákazu volného pohybu psů a hospodářských zvířat
Vyhláška č.2/2004 o místních poplatcích
Vyhláška č.3/2004 - požární řád
Vyhláška č.1/2005 o školském obvodu základní školy
Vyhláška č.2/2005 o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadu
Vyhláška č.3/2005 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů
Kanalizační řád obce Čečelovice
Vyhláška č.1/2006, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2005
Vyhláška č.1/2007, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena není stanovena
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva obce Čečelovice o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva obce Čečelovice o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016
17. Seznam organizací
Sbor dobrovolných hasičů Čečelovice