znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Vyhláška obce Čečelovice č.1/2005

Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č. 1/2005
  kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy


  Zastupitelstvo obce Čečelovice se na svém zasedání dne 11.2.2005 usnesením č. 1/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm.c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

  Na základě uzavřené dohody obcí Čečelovice a Záboří o vytvoření společných školských obvodů je území obce Čečelovice částí školského obvodu Základní školy Záboří čp.105 zřízené obcí Záboří.

Čl. 2

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.2.2005.

  Starosta obce: Milan Stejskal
  Místostarosta obce: František Krejčí

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.2.2005

  Sejmuto dne: 26.2.2005