znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Nejdůležitější předpisy a vyhlášky obce Čečelovice
Vyhláška č.1/2018 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č.18/12/2014 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh na vydání územního plánu Čečelovice
Vyhláška 2008 - I. Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Čečelovice, II - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Čečelovice k veřejnému nahlédnutí
Vyhláška č.1/2007, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
Vyhláška č.1/2006, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2005
Kanalizační řád
Vyhláška č.3/2005 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů
Vyhláška č.2/2005 o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadu
Vyhláška č.1/2005 o školském obvodu základní školy
Vyhláška č.3/2004 - požární řád
Vyhláška č.2/2004 o místních poplatcích
Vyhláška č.1/2004 o zákazu volného pohybu psů a hospodářských zvířat
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání obce a obecního úřadu
Jednací řád obecního zastupitelstva obce Čečelovice